Få en ekstern CFO som supplement til jeres bogholder

 

En bogholder laver virksomhedens regnskab - en CFO bruger det!

 

Som en del af ledelsen i en professionelt drevet virksomhed, så savner du måske muligheden for sparring med og ikke mindst muligheden for uddelegering af ansvar til, en kompetent CFO, som er fast tilknyttet virksomheden.

 

Jeres CFO skal kunne påtage sig ansvaret for, at overvåge, analysere og forudsige virksomhedens økonomi samt identificere optimeringsmuligheder. Herudover skal jeres CFO evne, at give jer i virksomhedens ledelse, kompetent sparring og feedback indenfor disse områder.

 

I princippet kan virksomhedens bogholder godt fungere samtidigt som virksomhedens CFO. I praksis er det dog sjældent, at de profiler, som besidder de kompetencer det kræver, at påtage sig rollen som CFO, også er villige til at beskæftige sig fast med bogføring!

 

Du kan styrke jeres organisation med en samlet løsning hos os, hvor I både får tilknyttet en ekstern bogholder med ansvar for "produktionen" af jeres regnskab og en ekstern CFO med ansvar for, at overvåge jeres regnskab samt for rettidig informering og sparring med jer i ledelsen, i forhold til den økonomiske styring af virksomheden. 

 

 

Få en snak om jeres behov

 

 

 


 

 


Højt fagligt niveau

Vores CFO-profiler har alle en uddannelsesmæssig baggrund, som enten cand.merc.aud (revisoruddannelsen) eller en lignende økonomisk uddannelse på et tilsvarende niveau.

 


Praktisk erfaring med "produktion" af regnskaber

Udover at være veluddannet er vore CFO-profiler også praktikere med indsigt i alle processer vedrørende bogføring af virksomheders interne regnskaber, da de tidligere har arbejdet hos os i minimum 3 år, som ekstern bogholder og rådgiver indenfor bogholderi, for en portefølje af forskellige virksomheder.

 


CFO løsning skæddersyet til jer

Overvågning af jeres regnskab, budgettering, likviditetsstyring, afvigelsesanalyser og årsagsforklaringer, benchmarking, evaluering af forsikringer og andre kontrakter med leverandører, indhentning af nye tilbud, løbende sparring og rapportering til ledelsen. Du vælger hvilke opgaver jeres eksterne CFO skal have ansvaret for!