Vores historie


Fortalt af Jens Fuglsang Bruun
Stifter og partner i RegnskabsSpecialisten ApS
Senest opdateret den 18.04.2013:


Herunder kan du læse historien om virksomhedens udvikling fra stiftelsen i 2005 til i dag.Resume af virksomhedens historie - tidslinje:

2005 - Virksomheden blev stiftet som en enkeltmandsvirksomhed ved siden af stifterens, Jens Fuglsang Bruun, studie i økonomi og systemudvikling på Aarhus Handelshøjskole.

2006 - Virksomheden vokser og de første deltidsmedarbejdere ansættes.

2007 - Jens starter på fuldtid i virksomheden efter færdiggørelsen af økonomistudiet og beslutter, at gå "all in" i bestræbelserne på, at udvikle virksomheden til et godt og bæredygtig foretagende.

2008 - Virksomheden skifter profil til RegnskabsSpecialisten (fra tidligere Det Billige Bogholderi). Joakim Steen ansættes som deltidsleder, så Jens kan få mere tid til, at fokusere på udvikling af forretningen.

2009 og 2010 - Virksomheden ansætter sin første fuldtidsmedarbejder (udover stifteren Jens) og skærper sin profil i retning af, at fokusere på serviceydelser til mindre og mellemstore virksomheder med behov for en ekstern økonomiafdeling / fast tilknyttet bogholder på ugenligt basis eller minimum månedlig basis.


2011 - Virksomheden overgår til selskabsform (ApS). Lars Thomsen forfremmes til virksomhedens driftsleder. 

2012 - Virksomheden opdeles i et primært og et sekundær forretningsområde. Det primære forretningsområde (RegnskabsSpecialisten.dk) er målrettet mindre og mellemstore virksomheder med behov for fast tilknyttet bogholder og det sekundære forretningsområde (Miniregnskab.dk) er målrettet små enkeltsmandsvirksomheder med behov for kvartalsvis, halvårlig eller årlig hjælp til momsregnskab og selvangivelse. 

2013 (til nu) - Driftsleder Lars Thomsen tiltræder som partner 50/50 med stifteren Jens Fuglsang Bruun. Virksomheden skærper sit fokus på at levere gode og målrettede serviceydelser til segmentet af mindre og mellemstore virksomheder, ved at begrænse sig til kun, at arbejde med de administrative rutiner, systemer og samarbejdsaftaler, som erfaringsmæssigt har fungeret bedst gennem de seneste 8 år!
Den udvide version af vores historie:

2005 - Sådan startede det hele:
I 2005 fik jeg den ide at starte en bogføringsvirksomhed. Dengang var jeg midt i mit bachelorstudie i økonomi og systemudvikling på ASB (Aarhus School of Business).

Tanken med virksomheden var, at jeg ville tilbyde min hjælp til bogføring og regnskabsudarbejdelse til mindre virksomheder i lokalområdet, så jeg ad den vej kunne supplere mit økonomistudie med praktiske erfaringer fra "det virkelige liv".

Min markedsføringsstrategi var ganske enkelt, at sælge min tid til en lav timepris og derfor fik virksomheden et entydigt navn "Det Billige Bogholderi".

Virksomheden blev drevet fra et værelse i min private lejlighed, så udover lidt etableringsomkostninger til en hjemmeside og lignende, var der ikke nogen omkostninger ved at drive virksomheden. Lavpris strategien var derfor økonomisk bæredygtig og det vigtigste formål med virksomheden var jo alligevel ikke overskud, men derimod at få relevant erhvervserfaring.2006 - Der blev travlt (de første ansatte):
Strategien virkede og allerede efter 9 måneders drift havde jeg opgaver nok i butikken til, at kunne beskæftige mig selv på fuldtid. Jeg var stadig midt i mine studier på ASB, så derfor blev jeg nødt til at ansætte en medarbejder, hvis jeg fortsat skulle have tid til min uddannelse.

Det resulterede i at jeg ansatte min gode ven og studiekammerat Søren Poulsen i et studiejob. Søren var et naturtalent, derfor gik det fortsat godt og inden længe blev vi nødt til at ansætte flere medarbejdere.

Således var vi efter ca. 1½ - 2 års drift blevet 11 medarbejdere i virksomheden. Dog var alle ansatte på daværende tidspunkt studiemedarbejdere i stillinger på ca. 10 timer om ugen, da de alle studerede økonomi på ASB eller Århus Universitet ved siden af. Det vil sige omregnet til fultidsansatte, var vi efter 2 år blevet hvad der svarede til ca. 2½ fuldtidsbogholdere i virksomheden.2007 - Jeg bliver færdig med mit studie og går "all in":
Det var ikke min oprindelige plan, at drive en bogføringsvirksomhed.

Det var der flere årsager til. For det første gjorde min uddannelse som civiløkonom, at jeg egentlig var "overkvalificeret" til et job som bogholder. For det andet harmonerede titlen "bogholder" ikke med mit syn på mig selv og mine ambitioner. Min far var selvstændig og en handlingens mand. Det samme gjaldt mine øvrige forbilleder, der alle var iværksættere og initiativtagere indenfor forskellige områder. Der var ingen tvivl om, at mine egne ambitioner gik i retning af, at udleve drømmen om at blive iværksætter. 
Efterhånden gik det dog op for mig, at man også kan blive en succesfuld iværksætter, ved at drive en bogføringsvirksomhed. Faktisk havde hvervet nok ligefrem rustet mig bedre til opgaven. Jeg havde tilegnet mig stor viden om mange af de administrative udfordringer, som opstår når der drives virksomhed og jeg var blevet specialist i at løse dem. Herudover havde jeg hos flere af mine kunder set mange gode eksempler på, hvordan man kan skabe en succesfuld forretning.

Da jeg i 2007 blev færdig med mine økonomistudier på ASB stod jeg i den situation, at virksomheden havde udviklet sig til et potentielt levebrød. På den baggrund besluttede jeg mig til, at påbegynde udlevelsen af mine drømme, ved at gå "ALL IN" i forsøget på udvikle bogføringsvirksomheden til en endnu større succes. Jeg valgte derfor at arbejde i virksomheden på fuldtid efter jeg havde afsluttet min uddannelse, som HA-dat. på ASB.


2008 - De første skridt mod en ny virksomhedsprofil:
Kort efter jeg var startet som iværksætter på fuldtid begyndte vi, at arbejde meget intenst med vores udvikling og med at skabe en ny profil til virksomheden.

Den første store omvæltning der skete var, at den meget talentfulde medarbejder, Joakim Steen, i sommeren 2008 blev forfremmet til, at være virksomhedens dagligeleder 25 timer om ugen. På denne måde kunne jeg frigøre mere af min tid til, at arbejde med virksomhedens udvikling. 
Dette skridt har haft en enorm indflydelse på virksomhedens udvikling siden da. Der skete det fantastiske, at jeg lærte hvormeget en medarbejder kan udvikle sig og hvor værdifuld en medarbejder kan blive, hvis man som leder tør involvere og give ansvar. Siden da har involvering og ansvarsdelegering været en helt essentiel del af virksomhedens drift.

Kort efter at Joakim tiltrådte som dagligleder, flyttede vi i nye kontorlokaler på Bredskiftevej i Århus V og skiftede navn til RegnskabsSpecialisten.

Det gamle navn var ikke længere retvisende i forhold til det fokus vi nu havde i virksomheden. Vi var blevet meget bevidste om, at vi kun vil levere god kvalitet indenfor bogføring og regnskabsudarbejdelse. Flere af virksomhedens medarbejdere var meget dygtige og vi følte os ikke længere, som "billige" bogholdere i ordets negative forstand. Vi besluttede os derfor til, at ændre virksomhedens navn til RegnskabsSpecialisten, som var mere sigende i forhold til den profil vi havde fået.2009 - 2010 - Vi bliver et professionelt bogføringsbureau med ambitioner:
I efteråret 2009 blev Lars Thomsen ansat, som den første fuldtidsansatte udover mig selv (Lars havde allerede været ansat i virksomheden gennem længere tid i et studiejob). Efter Lars ansættelse på fuldtid, blev han hurtigt en fast del af virksomhedens "ledelsesgruppe", som herudover bestod af Joakim Steen og mig selv.

Et af de vigtige tiltag i perioden 2009-2010 var, at vi blev endnu mere specialiserede i at hjælpe virksomheder, som ønsker at samarbejde med en fast "regnskabsafdeling" om, at løse administrationsopgaver og opdatere virksomhedens bogholderi ugentligt, hver 14. dag eller månedligt. På denne måde fik vi skabt en samarbejdsmodel, hvor det er både spændende og sjovt, at fungere som ekstern bogholder, fordi vi ofte samarbejder meget tæt med vores kunder.

En anden meget vigtig udvikling der fandt sted i 2010 var beslutningen om, at alle medarbejdere i virksomheden fremover skulle være enten fuldtidsansatte eller studerende på Cand.Merc.Aud linien (revisoruddannelsen). Denne beslutning har betydet, at vi har højnet virksomhedens faglige niveau endnu mere. Ligeledes er det generelle engagement hos alle i virksomheden steget, da regnskab og økonomistyring er faglige områder, som vi alle brænder for og vil beskæftige os med i fremtiden.

I løbet af 2010 voksede vi fra vores daværende kontorlokaler i Århus Vest, derfor flyttede vi, i forbindelse med vores 5 års jubilæum i slutningen af 2010, i nye lokaler på Søren Frichs Vej 51-53, 1. tv. - 8230 Åbyhøj. 
På Søren Frichs Vej fik vi en ny base, hvor der var god plads til vækst (16-18 kontorpladser).


2011 - Vi bliver et ApS og får ny driftsleder:
I januar 2011 overgik vi fra at være en personligt ejet virksomhed til, at være et anpartsselskab med navnet RegnskabsSpecialisten ApS.

I sensommeren 2011 tiltrådte Lars Thomsen som virksomhedens driftsleder efter, at Joakim Steen i sommeren 2011 afsluttede sin uddannelse som revisor og blev ansat hos KPMG i Århus. Lars har siden da haft det overordnede ansvar for koordinering og planlægning af alt arbejde i virksomhedens "produktion".

Efter har Lars overtaget rollen som driftsleder, er mine egne opgaver i endnu højere grad end tidligere gået i retning af udviklings- og salgsarbejde. Herudover er jeg selvfølgelig fortsat ansvarlig for mine egne bogførings kunder..2012 - Vi opdeler vores profil i RegnskabsSpecialisten.dk og miniregnskab.dk:
I årenes løb er vi efterhånden blevet meget bevidste om, at der er stor forskel på vores kunder og vores kunders behov.

Gennem tiden har vi overordnet set serviceret 2 typer af virksomheder. Langt de fleste af vores kunder er virksomheder, som har behov for at vi fungerer som deres eksterne "økonomiafdeling" og hjælper dem løbende på enten ugentlig, 14. dags eller månedlig basis. Herudover har vi siden vores opstart i 2005 også hjulpet mange kunder indenfor et lidt anderledes segment, nemlig helt små virksomheder, som kun skal bruge vores hjælp i forbindelse med, at der skal laves momsregnskab og årsregnskab.

Vi har oplevet at der er stor forskel på forventninger og behov hos kunderne i disse 2 segmenter, derfor har vi fra starten af 2012 valgt, at opdele virksomheden i 2 profiler, som målrettet kommunikerer ud, hvad vi kan tilbyde kunderne indenfor hvert af de 2 segmenter.

1) RegnskabsSpecialisten.dk (vores primære forretningsområde).
Vores profil med tilbud målrettet segmentet af mindre og mellemstore virksomheder, som har brug for struktur i virksomhedens administration i dagligdagen. Det vil sige en bogholder på fast basis op til 2 dage om ugen, som løbende kan løse alle ønskede administrative opgaver for virksomheden. 

2) MINI Regnskab.
Vores profil med tilbud målrettet segmentet af små enkeltmandsvirksomheder og interessentselskaber, som normalt kun skal bruge vores hjælp i forbindelse med udarbejdelse af momsregnskab samt årsregnskab og udvidet selvangivelse. 2013 - Nye lokaler, ny partner og skærpet fokus på det vi er bedst til:
I slutningen af 2012 valgte vi at flytte i nye omgivelser i Risskov (Aarhus) sammen med en af vore samarbejdspartnere indenfor revision RevisorHuset A/S. Vi traf denne beslutning sammen med RevisorHuset, fordi vi begge virksomheder havde et ønske om, at være en del af en større arbejdsplads med flere "kollegaer" og flere faglige ressourcer til brug for sparring. Begge virksomheder drives uændret, som seperate virksomheder med hver sin ejerkreds og hvert sit fokus, men hver især beriget med udbytte af hinandens kompetencer og hinandens sociale samvær i dagligdagen (vi er nu ca. 20-25 "kollegaer" på arbejde sammen dagligt). Beslutningen om at flytte i dette faglige kontorfælleskab har hidtil vist sig, at være til stor glæde for begge virksomheder.

Den 1. januar 2013 solgte jeg 50% af RegnskabsSpecialisten ApS til virksomhedens driftsleder Lars Thomsen efter, at Lars og jeg gennem 2 år med succes har styret virksomheden sammen. Vi fortsætter begge som direktører i virksomheden, men med hvert sit fokusområde fordelt med udgangspunkt i vores indbyrdes talenter og interesser. Lars fungerer som virksomhedens driftsleder og kvalitetschef. Det vil sige Lars er den centrale person i virksomheden i forhold til koordinering af arbejdet for vores kunder samt den interne opfølgning og kontrol af dette arbejde. Jeg fungerer som virksomhedens kommercielle leder samt interne økonomichef. Det vil sige jeg er ansvarlig for vores salgsarbejde samt alt arbejde vedrørende markedsføring, profillering og generel forretningsudvikling.

I 1. kvartal 2013 introducerede vi pakkeløsningen "RS Standard", som kort fortalt er en samling af de administrative rutiner, systemløsninger og samarbejdsaftaler, som vores erfaringer har lært os fungerer optimalt i et samarbejde med mindre og mellemstore virksomheder, der har behov for ugentlig opdatering af bogføringen mv.

Ligeledes har vi i 2013 generelt skærpet vores fokus på, at gøre det vi er bedst til! Det har vi gjort ved, at afgrænse os fra at arbejde med andre systemer end det onlinebaserede regnskabssystem e-conomic, da vi er eksperter i at udnytte alle optimeringsmuligheder fuldt ud i e-conomic.Jeg vil løbende holde denne side opdateret med nye kapitler i vores historie, det vil sige i takt med, at der sker nyt (eller minimum 1 gang årligt).

/
Med venlig hilsen

Jens Fuglsang Bruun
- Partner, salg og udvikling.

RegnskabsSpecialisten ApS