Skal jeres nye kollega i bogholderiet være en robot...?

Bogholderrobotter er et supplement til jeres standardsystemer til automatisk bogføring, som arbejder i og omkring jeres eksisterende systemer og automatiserer de opgaver, som systemerne ikke selv udfører automatisk.

Automatisk opgaveløsning i jeres bogholderi fra 99 kr. ex. moms pr. måned

I kan implementere bogholderrobotter til automatisering af de sidste opgaver i jeres bogholderi og øvrige administration for priser, som starter helt nede ved 99 kr. ex. moms pr. måned, hvis I bruger regnskabssystemet E-conomic. Læs mere om vores Bogholderrobotter til E-conomicOfficebot.

 

I RegnskabsSpecialisten er vi en del af Zignifikant ApS, hvor vi udover vores dygtige konsulent- og regnskabsteam også har vores eget softwareteam. Vores softwareteam driver konceptet Officebot.dk, hvor I kan læse alt om de robotter vi udvikler til automatisk bogføring og administration.

 

Alle manuelle rutineopgaver i jeres administration kan automatiseres - ikke kun bogføring!

 

Besøg officebot.dk

 

Bogholderrobotter kan automatisere meget mere end bogføring

Bogholderrobotter er den manglende brik i puslespillet, hvis I vil have fuldautomatisk administration af rutineopgaver i og omkring jeres bogholderi. 

 

Når I implementerer bogholderobotter, så er robotterne programmeret til, at udføre manuelle rutineopgaver både inde i og imellem jeres eksisterende systemer.

 

Det vil sige bogholderrobotter anvendes til, at automatisere de sidste manuelle arbejdsgange i de systemer, som I allerede bruger i dag og tager livet af de resterende kedelige rutineopgaver, så jeres bogholder, regnskabschef, salgschef, lagerchef, controller, CFO og revisor, kan fokusere på mere komplekse aktiviteter, hvor de skaber mere værdi for jer.

 

Robotic Process Automation er også for mindre virksomheder

Begrebet Robotic Process Automation (RPA) har i flere år været velkendt og anvendt i større virksomheder. RPA-teknologien har de senere år bevæget sig ned på et prisniveau, hvor den også er rentabel og realistisk for mindre- og mellemstore virksomheder, at implementere til håndtering af alle former for administrative opgaver (bogholderi, kundeservice, ordrehåndtering etc.). 

 

På dansk omtaler vi normalt RPA, som softwarerobotter eller skærmrobotter. Du kan få mere indsigt i RPA-teknologien hos UIPath, der er blandt de førende udbydere af software, som anvendes til udvikling og drift af skærm-/ softwarerobotter.

 

En skærmrobot er grundlæggende et lille stykke software bestående af instrukser om, hvordan en bestemt opgave skal løses. Det vil sige skærmrobotten kan automatisk løse en opgave, som I alternativt ville løse manuelt. Et meget lavpraktisk eksempel kunne være en skærmrobot, som læser varedata i et Excel-ark, logger ind i alle jeres systemer og opretter varerne med udgangspunkt i data fra Excel-arket.

 

Vores egne RPA-programmører udvikler i stigende grad skærmrobotter (vi omtaler dem bogholderrobotter), til både vores egne regnskabsteams og til interne bogholderiafdelinger lokalt hos vores kunder. Det vil sige bogholderrobotter der hjælper til, som "bogholderiassistenter" med, at løse bestemte opgaver i bogholderiet.

 

Mulighederne og potentialet for, hvilke manuelle opgaver der kan automatiseres ved hjælp af en bogholderrobot, er som udgangspunkt ubegrænset.

 

 

Få en snak om robotter til jeres bogholderi