God og effektiv controlling øger jeres profit

Med en fast tilknyttet Controller og / eller med automatisk controlling ved hjælp af robotter sikrer vi jer, at fejl og mangler i jeres bogføring samt øvrige styringsværktøjer til jeres økonomi, bliver identificeret og rettet i tide, så I ikke taber penge eller fortsætter med, at lave eventuelle dårlige forretninger.

 

Vi agerer på daglig, ugentlig eller månedlig basis højre hånd for jeres direktør, økonomichef og/eller regnskabschef og udfører fast aftalte kontroller af jeres finansielle registreringer.

Automatisk controlling med robotter eller den traditionelle Controller

Vi leverer kontrol og opfølgning i form af en ekstern Controller, som tilknyttes fast fra vores regnskabsteam.

 

Herudover leverer vi også opfølgning og kontrol i form af softwarerobotter (kontrolrobotter / bogholderrobotter), som vores softwareteam udvikler specifikt til den aktuelle kontrolopgave ved hjælp af Robotic Process Automation teknologi (RPA). Robotter til kontrolopgaver er idelle og langt bedre end mennesker i tilfælde, hvor der skal foretages hyppig opfølgning på daglig eller ugentlig basis og, hvor kontrolopgaven samtidig er ensartet.

 

I nogle tilfælde har vi tidligere udviklet en standardiseret kontrolrobot til opgaven, som I også kan anvende til få hundrede kroner om måneden - se om vi har en standard kontrolrobot til jeres opgave her

Sådan foregår et fast samarbejde om controlling

Vi indgår selvfølglig indledningsvist en konkret aftale om, hvilke kontroller vi skal foretage, hvordan vi skal afrapportere samt hvor hyppig kontrollen skal foretages. Vi tilbyder kontrol og opfølgning på både daglig, ugentlig og månedlig basis. Vi kan også tilbyde en mere generel regnskabskontrol, som kun foregår forud for momsindberetning.

 

Vi tilbyder som udgangspunkt hjælp til controlling uanset hvilket regnskabssystem og øvrige systemer I anvender.

 

En løsning med både en fast tilknyttet Controller og/eller automatisk controlling kan sammensættes, så den matcher den enkelte virksomhedsstørrelse og behov. Vi leverer controlling til både små virksomheder, som ønsker løbende sikkerhed for korrekt bogføring og controlling til større virksomheder, hvor løbende controlling af væsentlige finansielle registreringer er en forretningskritisk aktivitet. 

 

Herunder eksempler på controllingopgaver, som vi jævnligt leverer til faste kunder, der har egen intern bogholderifunktion. 

Generel regnskabskontrol
 • Er der foretaget korrekt, ensartet og konsistent kontering af alle regnskabsbilag.
 • Er der regnskabskonti, som ser ud til at mangle posteringer i forhold til forventet / normalen. 
 • Er der foretaget korrekt momsberegning.
 • Er afskrivninger beregnet og bogført korrekt.
 • Er bankkonti, lån og øvrige balancekonti afstemt.
 • Er der kunder, hvor forfaldne tilgodehavender overstiger accepteret niveau.
 • Er der omkostninger, som er blevet dobbelt faktureret af leverandører.
 • m.m.
Kontrol af varesalg og lager
 • Stemmer bogført omsætning overens med salgsrapporter fra eksterne salgssystemer.
 • Stemmer bogført vareforbrug overens med rapporter fra eksterne systemer.
 • Stemmer bogført lagerværdi overens med rapporter fra eksterne systemer.
 • Er der betalt de forventede kostpriser til leverandører for alle varer.
 • Er der bogført det korrekte vareforbrug vedrørende alle varesalg.
 • Er der foretaget varesalg, hvor dækningsbidrag eller dækningsgrad er under ønsket niveau.
 • Er der varer på lager med for lav omsætningshastighed i forhold til ønsket niveau.
 • Er binding af likvidemidler på varelageret for høj i forhold til ønsket niveau.
 • m.m.  
Kontrol af timesalg / projektsalg og time-/sagsregnskaber
 • Har alle medarbejdere registreret tilstrækkelig tid i forhold til forventet (normtid).
 • Er der medarbejdere med for lave faktureringsgrader / for lav andel af salgsbar tid.
 • Er der medarbejdere med for højt sygefravær.
 • Er der medarbejdere, som ikke får afholdt ferie.
 • Er der sager / projekter, hvor realiserede omkostninger er højere end forventet.
 • Er der sager / projekter, hvor der mangler viderefakturering af eksterne omkostninger, kørsel eller timer.
 • Er der sager / projekter med status afsluttet, hvor der ikke er faktureret til kunden.
 • Er der sager / projekter, hvor realiseret omsætning, dækningsbidrag eller dækningsgrad er lavere end forventet.
 • m.m.

 

 

Hør mere om Controlling