Uddeleger delopgaver i jeres bogholderi via outsourcing

Skal jeres interne CFO dedikere sin tid 100% til overvågning og analyse af jeres økonomi og ikke "spilde" sin tid på hverken tastearbejde eller ledelse af interne bogholderimedarbejdere?  

 

Eller har I ganske enkelt "bare" brug for ekstra ressourcer til, at assistere jeres interne bogholderifunktion med delopgaver i bogholderifunktionen?

 

Mulighederne for delvis outsourcing af jeres bogholderiopgaver til os er mange - eksempelvis én eller flere af nedenstående opgaver:

  • Håndtering og administration af godkendelsesflow for leverandørfakturaer, oprettelse af betalinger i netbank, kreditorbogholderi samt automatisering af disse processer.
  • Fakturering af jeres kunder samt eventuelt automatisering heraf.
  • Bogføring af indbetalinger fra jeres kunder (debitorbogholderi) samt automatisering heraf.
  • Overvågning af forfaldne kundetilgodehavender, udsendelse af rykkere og oprettelse af inkassosager samt automatisering heraf.
  • Bogføring af kvitteringer fra indkøb og automatisering heraf.
  • Afstemning af bank m.v. og automatisering heraf.
  • Løbende controlling af hele- eller dele af jeres bogføring, projektstyring m.v. samt eventuel automatisering heraf (helt eller delvist via robotsoftware).
  • Administration af løngrundlag, lønberegninger, lønindberetninger, lønbogføring samt hel eller delvis automatisering heraf.
  • Anmodning om lønrefusioner, administration af ansættelseskontrakter samt generel lønrelateret HR.

 

Når vi sammen har afklaret jeres behov for delvis outsourcing aftaler vi en fast månedlig pris for de faste opgaver vi skal assistere jer med.

 

Jeres virksomhed får tilknyttet sit eget dedikerede proces- og regnskabsteam anført af en fast kunderådgiver, som er ansvarlig for de aftalte delopgaver i jeres bogholderi og altid tilgængelig for ad.hoc. "problemknusning" samt afklaring af spørgsmål på daglig basis.

 

Der vil altid være mere end kun én regnskabsspecialist hos RS, som er sat ind i de opgaver der skal løses i jeres virksomhed, så driften i forhold til jeres bogholderi- og økonomistyring aldrig går i stå ved ferie eller andet fravær.

 

 

Få en snak om jeres behov