Bogholderrobotter bygget individuelt til jeres rutineopgaver

Assistenten til bogholderiet, som jeres regnskabsansvarlige drømmer om.

 

 • Aldrig syg!
 • Aldrig på ferie!
 • Løser altid sine opgaver til tiden uanset mængde!
 • Løser altid sine opgaver på den aftalte måde!

 

Bogholderrobotter eller Robotic Process Automation (RPA) teknologien har gjort sit indtog i bogholderiet og den øvrige administration hos både mindre- og mellemstore danske virksomheder. 

 

Vi udvikler og programmerer vores egne bogholderrobotter og anvender dem i stigende grad både internt, som en del af et samlet outsourcing set-up hos vores kunder, og som en særskilt ydelse, hvor bogholderrobotten leveres direkte til vores kunder. Eksempler på bogholderrobotter, som vi hyppigt leverer til vores kunder er:

 

 • Lønrobot som indsamler løngrundlag fra tidsregistreringssystem og klargør til kontrol i lønsystem.
 • Lønrobot som kontroller om alle medarbejdere har registreret tid m.v. samt rykker for manglende indberetninger.
 • Indbetalingsrobot som automatisk bogfører indbetalinger modtaget via bankconnect i regnskabssystem og sender debitorsaldoliste til relevante medarbejdere.
 • Indbetalingsrobot som automatisk henter og bogfører filer med kreditkortindbetalinger og transaktionsgebyrer fra betalingsindløsere.
 • Rykkerrobot som automatisk udsender rykkerskrivelser til kunder, som er bagud med betaling.
 • Ordrerobot som automatisk videresender kopi af nye kundeordrer til behandling hos et fjernlager.
 • Controllingrobot som kontroller regnskab for posteringer med forkert momskode.
 • Controllingrobot som kontroller regnskab for omkostninger over en bestemt beløbsgrænse.
 • Controllingrobot som afstemmer omsætningsrapport mellem regnskabssystem og eksterne salgssystemer hver måned.
 • Controllingrobot som kontroller posteringsafvigelser på bestemte konti måned for måned.
 • Og mange flere...

 

Vi afdækker sammen med jer, om I har opgaver, hvor det ville være en god forretning for jer, at få leveret en bogholderrobot, som kan løse opgaven for jer i faste intervaller.

 

Vi udvikler og leverer bogholderrobotter til jeres bogholderi på abonnementsbasis. I skal med andre ord ikke skal betale udviklingsomkostninger, når I samarbejder med os, om udvikling og implementering af bogholderrobotter i jeres bogholderi. I anvender i stedet bogholderrobotten på abonnementsbasis til et fast månedligt prisleje, som er garanteret lavere end en manuel ressource til opgaven og stabil i pris uanset hvormeget opgaven vokser i omfang. Vi sørger samtidig for alt løbende drift og hosting af jeres bogholderrobotter (Robots as a service). 

 

Vi leverer bogholderrobotter både direkte til den enkelte virksomhed, som skal bruge robotten eller som underleverandør til bogholderi- og revisionsvirksomheder (med en tilhørende "Non-Compete Agreement" omkring jeres kunder).

 

Robotter kan anvendes til mange forskellige typer af administrativeopgaver og kontrolopgaver. Når vi skal identificere opgaver, som på rentabelvis kan håndteres af en bogholderrobot, så ser vi først og fremmest efter følgende kendetegn:

 

 • Opgaver som skal løses i faste intervaller.
 • Opgaver som skal løses ofte / jævnligt.
 • Opgaver som er meget manuelle.
 • Opgaver som er ensartede.
 • Opgaver med få undtagelser / afvigelser.
 • Opgaver som er regelbaserede.
 • Opgaver med forholdsvis meget volumen / data, som skal behandles.
 • Opgaver med controlling generelt (kontrol af fejl eller mangler i data).
 • Krydstjek og sammenligning af data imellem systemer, regneark m.v.
 • Opgaver med generering af rapporter i faste intervaller fra ét eller flere systemer.

 

 

Få en snak om leje af en bogholderrobot