Få en deltids CFO fast tilknyttet jeres økonomifunktion

Kontakt os for en uforpligtigende sparring
Højt fagligt niveau

Vores CFO-profiler har alle en uddannelsesmæssig baggrund, som enten cand.merc.aud (revisoruddannelsen) eller en lignende økonomisk uddannelse på et tilsvarende niveau.

 

Kontakt os for en uforpligtigende sparring
Procesforståelse

Udover at være veluddannet er vore CFO-profiler også praktikere med indsigt i alle processer vedrørende bogføring af virksomheders interne regnskaber, da de tidligere har arbejdet hos os i minimum 3 år, som ekstern bogholder og rådgiver indenfor bogholderi, for en portefølje af forskellige virksomheder.

 

Kontakt os for en uforpligtigende sparring
Skæddersyet løsning

Overvågning af jeres regnskab, budgettering, likviditetsstyring, afvigelsesanalyser og årsagsforklaringer, benchmarking, evaluering af forsikringer og andre kontrakter med leverandører, indhentning af nye tilbud, løbende sparring og rapportering til ledelsen. Du vælger hvilke opgaver jeres eksterne CFO skal have ansvaret for!

 

 

 

Som en del af ledelsen i en professionelt drevet virksomhed, så savner du måske muligheden for sparring med og ikke mindst muligheden for uddelegering af ansvar til, en kompetent CFO, som er fast tilknyttet virksomheden.

 

Jeres CFO skal kunne påtage sig ansvaret for, at overvåge, analysere og forudsige virksomhedens økonomi samt identificere optimeringsmuligheder. Herudover skal jeres CFO evne, at give jer i virksomhedens ledelse, kompetent sparring og feedback indenfor disse områder.

 

I princippet kan virksomhedens bogholder godt fungere samtidigt som virksomhedens CFO. I praksis er det dog sjældent, at de profiler, som besidder de kompetencer det kræver, at påtage sig rollen som CFO, også er villige til at beskæftige sig fast med bogføring!

 

Du kan styrke jeres organisation med en samlet løsning hos os, hvor I både får tilknyttet en ekstern bogholder med ansvar for "produktionen" af jeres regnskab og en ekstern CFO med ansvar for, at overvåge jeres regnskab samt for rettidig informering og sparring med jer i ledelsen, i forhold til den økonomiske styring af virksomheden. 

 

 

 

Få en snak om jeres behov