Automatiske løsninger til mellemstore virksomheder

Kontakt os for en uforpligtigende sparring

Reducer jeres omkostninger til bogholderi, controlling og lønadministration

Kontakt os for en uforpligtigende sparring

Undgå at bruge tid på opgave- og ressourcestyring i jeres bogholderi

Kontakt os for en uforpligtigende sparring

Få ensartet høj kvalitet af data og de rigtige tal på det rigtige tidspunkt

Kontakt os for en uforpligtigende sparring

Få sikkerhed for, at I altid anvender de smarteste og bedste løsninger

 

 

Jo større jeres virksomhed er, desto mere kan der være, at vinde for jer gennem vores viden og kompetencer indenfor optimerede løsninger til automatisk bogføring, automatisk lønadministration, automatisk controlling, udvikling af robotter til bogføring med mere.

 

I et samarbejde med os er I sikre på, at driften af jeres bogholderi er optimeret, automatiseret mest muligt, drift- og leveringssikker uden I skal bruge tid på opgave eller ressourcestyring samt mere omkostningseffektiv end andre alternativer, som eksempelvis én intern ressource hos jer. Kan vi ikke levere disse ting til jer, så vil vi anbefale jer andre løsninger, da vi har som målsætning, at indgå i bæredygtige og værdiskabende samarbejder for alle parter. 

 

Vi varetager bogholderiet fast for virksomheder, som beskæftiger op til ca. 80 - 100 medarbejdere. I nogle virksomheder står vi for alt, som forlænget arm for virksomhedens CFO, mens vi i andre virksomheder kun varetager enkelte opgaver i virksomhedens administration og økonomistyring, som eksempelvis controlling, lønadministration eller delopgaver i bogholderiet. 

 

Hverken jeres omsætning, antal medarbejdere i jeres virksomhed eller antal finansielle transaktioner er afgørende for, om det vil være en god forretning for jer, at outsource driften af jeres bogholderi til os, hyre vores konsulenter til optimering og automatisering eller leje bogholderobotter hos vores softwareteam. Det afgørende for, om vi er en ideel og værdifuld samarbejdspartner for jer er især, om I er digitalt indstillede / omstillingsparate i jeres organisation. Herudover er der selvfølgelig andre af jeres generelle behov og ønsker, som spiller ind - eksempelvis hvilke brancher I er beskæftiget i, hvilke systemer I anvender o.s.v.

Læs mere om de ydelser vi oftest leverer til mellemstore virksomheder: 

 

 

 

 

Få en snak om jeres behov