Medarbejdere og historie

 

 

Jens Fuglsang Bruun

- Founder & CEO

- Senior consultant

 

Kontakt:

jfb@zignifikant.dk

Direkte telefon: 42 90 39 49

Martin Taanquist

- Management 

- Senior consultant

 

Kontakt:

mt@zignifikant.dk

Direkte telefon: 42 90 52 55

Christian Frisenette

- CCO

- Senior consultant 

 

Kontakt:

cf@zignifikant.dk

Direkte telefon: 42 90 54 74

Sune Schmidt-Hylleborg

- Management

- Senior consultant

 

Kontakt:

ssh@zignifikant.dk

Direkte telefon: 42 90 73 25 

 


 

Jacob Bøgekvist

- Consultant

- Accounting Specialist

 

Kontakt:

jb@zignifikant.dk

Direkte telefon: 42 90 33 25

Mohammed Hassan

- Team Manager

- Accounting Specialist

 

Kontakt:

mh@zignifikant.dk

Direkte telefon: 42 90 19 96

Torben Stensgaard

- Senior Controller

- Accounting Specialist

 

Kontakt:

ts@zignifikant.dk

Direkte telefon: 42 90 78 18

Jesper Hauge Hoffmann

- Controller

- Accounting Specialist

 

Kontakt:

jhh@zignifikant.dk

Direkte telefon: 42 90 73 63

 


 

Jesper Maabjerg

- Controller

- Accounting Specialist

 

Kontakt:

jm@zignifikant.dk

Direkte telefon: 42 90 15 03

Robert René Bohn

- Controller

- Accounting Specialist

 

Kontakt:

rrb@zignifikant.dk

Direkte telefon: 42 90 74 95

Claus Jørgensen

- Junior Controller

- Accounting Assistant

 

Kontakt:

cj@zignifikant.dk

Direkte telefon: 

Manuela Nielsen

- Software Developer

 

 

 


 

Antonio Nicolaas Teyken

- Software Developer

 

Patrick Tastesen Rogler

- Software Developer

Søren Krabbesmark Præst

- Software Developer

Louise Mandrup Fuglsang

- COO Softwareteam

 

Nicholai West Pedersen

- Software Developer

 

Simon Heiberg

- CMO & Growth

 

Kontakt:

sh@zignifikant.dk

Kaj T. Sørensen

- Marketing Officer

 

Kontakt:

kts@zignifikant.dk

 

 

 


 


Herunder kan du læse historien om virksomhedens udvikling fra vores grundlæggelse i 2005 og frem til i dag.


Fortalt af Jens Fuglsang Bruun

Stifter af Zignifikant ApS - RegnskabsSpecialisten

I efteråret 2005 var jeg halvvejs i mit HA-dat studie på Handelshøjskolen i Aarhus, her opdagede jeg, at jeg havde stor flair for faget "Eksternt årsregnskab". Inden jeg startede på studiet havde jeg haft et år som selvstændig virksomhedsejer, da jeg stiftede min første virksomhed, Sæby Indkøbsservice, kort tid efter min studentereksamen (servicen bestod af dagligvareindkøb til ældre og svagt gående).

 

 

Jeg følte mig derfor klædt på til, at hjælpe andre selvstændige med deres bogholderi og besluttede mig for, at min næste virksomhed skulle være et eksternt bogholderi, som jeg stiftede i oktober måned 2005.

 

Konceptet dengang, hvor virksomheden tog sine spæde barneskridt, var "få en økonomistuderende til at lave din bogføring til en lav timepris". Der kom hurtigt gang i forretningen og det resulterede i, at virksomheden inden udløbet af min studietid beskæftige 11 økonomistuderende, som arbejdede på deltid i virksomheden.

 

 

Iværksætteri samt trangen til at skabe og udvikle, er en del af mit DNA (min far var også selvstændig). Efter studiet var det derfor en nem beslutning for mig, at jeg skulle satse 100% på, at bygge videre på den virksomhed, som jeg og medarbejderne havde støbt fundamentet til under min studietid.

 

Herefter ændrede jeg virksomhedens fokus ved rekruttering af nye medarbejdere. De medarbejdere der er blevet ansat siden dengang, er alle fuldtidsansatte med en uddannelsesmæssig baggrund indenfor økonomi. Medarbejderne i økonomistyringsteamet i dag spænder fortrinsvis fra finansøkonomer til cand.merc.aud-uddannede (revisoruddannelsen). 

 

Herudover var noget af det første og vigtigste jeg gjorde efter min studietid, at jeg forfremmede en nøglemedarbejder, Joakim Steen (senere efterfulgt af Lars Thomsen), til daglig leder, således han kunne styre driften / "produktionen" i virksomheden og jeg selv kunne få frigjort mest mulig tid til at udvikle forretningen. Den beslutning har uden tvivl været den rigtige for virksomheden og mig personligt. Det åbnede mine øjne for de synergier der opstår for alle involverede parter, når man tager kompetente personer med den rigtige indstilling til tingene og giver dem ansvar samt viser dem tillid. Virksomheden har siden dengang udviklet sig med hastige skridt og det har kun kunnet lade sig gøre gennem godt teamwork og en kultur, hvor den enkelte har fået indflydelse og ansvar.

 

I dag ledes virksomheden af et 4-kløver bestående af henholdsvis to teamledere Sune Schmidt-Hyllebord og Christian Frisenette, som i hvert deres team er ansvarlige for den daglige drift i forhold til levering af vores kerneydelser (bogholderi, administration og økonomistyring). Christian Frisenette er herudover implementeringsleder med det overordnede ansvar for, at sikre en god og effektiv implementering af nye kunder. Jeg selv er fortsat virksomhedens øverste leder samt leder af vores udviklingsaktiviteter. Endelig er Martin Taanquist tilknyttet virksomhedens ledelse, som min direktionsassistent og som den primære ansvarlige for vores konsulentydelser indenfor opsætning og optimering af regnskabssystemet e-conomic.

 

I vores levetid som virksomhed er vi blevet mere og mere bevidste om, hvordan vi kan skabe mest mulig værdi for vores kunder og for os selv - både som virksomhed og på det personlige plan. Vi er derfor blevet meget fokuserede på hvem vi er gode til at hjælpe og med hvad.

 

Det har betydet at vi gennem årene er gået fra at have en meget forskelligartet kundeportefølje, som indledningsvist spændte helt fra både den lille frisørsalon, der kun skulle have bogført sit regnskab to gange årligt til, at vi i dag kun hjælper noget større virksomheder, som har behov for hjælp fra en ekstern bogholder til administrative opgaver på daglig/ugentlig basis. Endvidere har vi i dag fokus på kunder som ønsker, at have tilknyttet en særskilt ekstern CFO, der kan tage ansvaret for overvågning af virksomhedens økonomi samt sparring med ledelsen herom.

 

Vores produktportefølje har ligeledes udviklet sig meget med tiden. Indledningsvist var vi "kun" en bogholderivirksomhed og tilbød udelukkende vores kunder hjælp til bogføring samt relaterede administrative opgaver. Vi har gennem tiden oplevet, at mange af vores kunder har andre behov, som er tæt forbundet til vores kerneydelser indenfor bogholderi. Vores ambition er at være de bedste til, at hjælpe de kunder vi har fokus på, derfor har vi med tiden udvidet vores services til, at omfatte flere forskellige og beslægtede ydelser, så vi kan imødekomme flere af vores kunders behov. 

 

Indledningsvist begyndte vi med, at tilbyde decideret konsulenthjælp til generel effektivisering og strukturering af administrative opgaver samt til opsætning af administrative systemer (primært regnskabssystemet e-conomic og tillægsapplikationer til e-conomic).

 

Sidenhen etablerede vi i 2013 vores egen udviklingsafdeling med internt ansatte systemudviklere, som hjælper vores kunder med udvikling af individuelt tilpassede applikationer til håndtering af administrative opgaver samt udvikling af integrationer mellem eksisterende applikationer og regnskabssystemet e-conomic.

 

Det seneste skud på stammen i vores portefølje af ydelser er ekstern CFO-hjælp, som supplement til den eksterne bogholder. Mange af vores kunder er ambitiøse virksomheder med en professionel ledelse, som har fokus på vækst, udvikling og optimering af deres forretning. Det betyder at disse kunder har brug for at have en person tilknyttet, som har fokus på analyse og optimering af virksomhedens økonomi og evner, at give virksomhedens ledelse kompetent sparring og feedback indenfor disse områder. Vores CFO-ydelser er bygget op omkring de af vores medarbejderprofiler, som uddannelsmæssigt har en cand.merc.aud-baggrund eller en anden økonomisk uddannelse på et tilsvarende niveau. 

 

I efteråret 2016 rundede vi en milepæl, da det for første gang i vores historie er lykkedes os, at opnå titlen som Børsen Gazelle-virksomhed - en præstation, som vi gentog i efteråret 2018. De økonomiske målsætninger er sekundære for os, forstået på den måde, at vi først og fremmest sætter mål for, at vi skal udvikle os som virksomhed og blive bedre hver dag! Sandsynligheden for at lykkedes med denne type målsætninger bliver markant højere, hvis virksomheden er funderet på en stabil økonomi, som udvikler sig i den rigtige retning (der skal som bekendt sættes tæring efter næring). Vi er derfor selvfølgelig enormt stolte over og glade for, at vi har opnået titlen, som Gazelle-virksomhed.