Mission

 
Vi vil forbedre mindre- og mellemstore virksomheders konkurrenceevne gennem udvikling og optimering af deres administrative processer og økonomistyring.
 
 
 
Et par kommentarer omkring vores ordvalg...
 
 
"Forbedre konkurrenceevne" 
Vi er en del af vore kunders samlede værdikæde. Vi eksisterer ikke "bare" for, at være en del af en kæde - vi er her for, at gøre den samlede kæde stærkere!
 
 
"Mindre- og mellemstore virksomheder"
Vores passion brænder især for virksomheder, hvor vi kan se og mærke, at den indsats vi yder er med til, at gøre en forskel. Det vil sige virksomheder, hvor der ikke er langt fra ord til handling og fra medarbejderen på gulvet til beslutningstageren i toppen. 
 
 
"Udvikling og optimering"
Skal vilkår blive bedre end de er, så kræver det, at der finder udvikling / optimering sted. Især i ordet optimering ligger der mange forskellige betydninger gemt. 
Det er eksempelvis en optimering, hvis input kan behandles mere effektivt og en opgave udføres smartere end tidligere. 
Det er også en optimering, hvis der leveres bedre output - eksempelvis rapportering på det rigtige tidspunkt, rapportering med et bedre og mere relevant informationsniveau, rapportering uden overflødig information osv. 
Optimering i "backend" funktionerne kan med andre ord finde sted på mange fronter - vi afgrænser os ikke nødvendigvis til "kun", at ville optimere ét område.
 
 
"Administrative processer og økonomistyring"
Vi har både operationelle og strategiske specialister i det der foregår i virksomheders forskellige backend funktioner. Det er her vi som én fælles enhed har mere X-FAKTOR end nogen anden virksomhed i branchen. Derfor er det naturligvis via forbedring af administration og økonomistyring, at vi kan styrke de kæder vi er en del af og forbedre konkurrenceevnen hos mindre og mellemstore virksomheder.