Outsourcing af lønadministration

 

Ønsker I heller ikke, at information om medarbejdernes lønninger skal være tilgængelig for andre  end ledelsen internt i jeres organisation?

 

Vil I gerne sikre, at håndtering af jeres lønninger administreres af specialiseret lønpersonale, som har de rette kompetencer?

 

Mange mindre- og mellemstore virksomheder har valgt, at outsource deres lønadministration til os selvom de har en intern bogholderifunktion.

 

Vi kan overtage opgaven med udgangspunkt i jeres eksisterende lønsystem og praksis for opgørelse af løngrundlag.

 

I samråd med jer foretager vi løbende optimering af jeres lønadministration, som eksempelvis udskiftning af jeres lønsystem til et mere tidssvarende (hvis det skaber værdi for jer), implementering af system til registrering af tid, kørsel og medarbejderudlæg m.v.

 

Vi vurderer også, om det vil være en god forretning for jer, hvis vi udvikler en lønrobot til jer, som eksempelvis kan indsamle og klargøre løngrundlaget fra jeres systemer før selve lønkørslen. Vi laver også lønrobotter, som på daglig-, ugentlig- eller månedlig basis kontrollerer, om jeres medarbejdere har husket, at registrere tid samt rykker medarbejdere for manglende indberetninger, orienterer ledere om manglende indberetninger, sygefraværsprocenter m.v. (fantasien sætter grænser for opgaver robotten kan løse)  

 

 

Få en snak om outsourcing af jeres lønadministration