Outsourcing af lønadministration

Mange mellemstore og mindre virksomheder har outsourcet deres lønadministration til os - også selvom de har en intern bogholderifunktion.

 

  • Ønsker I heller ikke, at information om medarbejdernes lønninger skal være tilgængelig for andre end ledelsen internt i jeres organisation?

 

  • Vil I gerne sikre, at håndtering af jeres lønninger administreres af specialiseret lønpersonale, som har de rette kompetencer?

 

  • Vil I gerne sikre, at jeres lønadministration altid håndteres med de for jer bedste og mest besparende systemer?

 

Vi kan overtage opgaven med udgangspunkt i jeres eksisterende lønsystem og praksis for opgørelse af løngrundlag. I samråd med jer foretager vi løbende optimering af jeres lønadministration, som eksempelvis udskiftning af jeres lønsystem til et mere tidssvarende (hvis det skaber værdi for jer) eller implementering af et system til registrering af tid, kørsel og medarbejderudlæg m.v.

 

Vi arbejder med stort set alle lønsystemer for eksisterende kunder, eksempelvis:

 

 

Vi arbejder også med robotter til indsamling og kontrol af jeres løngrundlag m.v. Vi vurderer naturligvis også, om det vil være en god forretning for jer, hvis vi udvikler en lønrobot til jer, som eksempelvis kan indsamle og klargøre løngrundlaget fra jeres systemer før selve lønkørslen. Vi laver også lønrobotter, som på daglig-, ugentlig- eller månedlig basis kontrollerer, om jeres medarbejdere har husket, at registrere tid samt rykker medarbejdere for manglende indberetninger, orienterer ledere om manglende indberetninger, sygefraværsprocenter m.v. (fantasien sætter grænser for opgaver robotten kan løse)  

 

 

Få en snak om outsourcing af jeres lønadministration