Udvidet projektrapportering og budgettering til e-conomic

 

I RegnskabsSpecialisten lever vi først og fremmest af, at sælge vores tid.

 

Vi har siden år 2005 brugt e-conomics projektmodul til, at registrere vores tid, kørsel og øvrige projektrelaterede omkostninger samt til fakturering heraf. Det har gjort os til eksperter i e-conomics projektmodul og vi er absolut meget tilfredse brugere af modulet. 

 

Projektmodulet i e-conomic rummer nogle standard rapporteringsværktøjer, som fungerer godt. Dog har vi i takt med at vores team er vokset oplevet et øget behov for, at have et supplerende rapporterings- og budgetteringsværktøj, som lynhurtigtautomatisk og proaktivt kan give os overblik over samt dybdegående indsigt i økonomien på vores projekter (kundesager) i e-conomic.

 

Som alternativ til at ansætte en businesscontroller, som kan hjælpe vores teamledere med, at overvåge vores projekter (kundesager), har vi udviklet vores egen analyse app til e-conomics projektmodul, som kan hjælpe vores teamledere og øvrige medarbejdere med, at bevare overblikket over de økonomiske konsekvenser af vores arbejde. Vi kalder app'en til e-conomics projektmodul for "Projektbudget manager". Link til gratis oprettelse og login. 

 


 

Projektbudget manager henter automatisk alle nye projektregistreringer fra e-conomic og du kan gøre følgende med app'en:

 

  • Hurtig indtastning eller csv. fil indlæsning af budgetteret omsætning og omkostninger på jeres projekter (løn, kørsel samt underleverandører og udlæg).
  • Overvåge om I overholder jeres projektbudgetter samt blive advaret automatisk via e-mail, hvis I afviger negativt fra jeres forventninger.
  • Se den økonomiske konsekvens af registrerede lønninger (timer) på projekter i e-conomic før de er godkendt (så I kan nå at ændre registreringerne, hvis projektrapporteringen viser, at der er fejl eller lignende).
  • Skrive noter vedrørende projektøkonomi, som bliver gemt på kunden, så noterne er tilgængelige på nye projekter tilknyttet samme kunde.
  • Afstemme budgetterede projektomkostninger med realiserede projektomkostninger.
  • Foretage automatisk hensætning i e-conomic af budgetterede omkostninger til underleverandører, som endnu ikke er blevet faktureret til jer af jeres leverandører, når I fakturerer jeres kunde i e-conomic (bogfører jeres omsætning).
  • Foretage lynhurtig og udvidet analyse af alle projektrelateret omsætning og omkostninger på projektniveau (både igangværende og afsluttede projekter).
  • Foretage lynhurtig og udvidet analyse af tidsforbrug på individuelt medarbejderniveau.
  • Foretage lynhurtig og udvidet analyse af tidsforbrug på individuelt aktivitetsniveau.
  • Blive bedre til prissætning og tilbudsgivning gennem efterkalkulationsrapporter, som giver direkte og hurtig adgang til alle underlæggende registreringer.

 

 

Projektbudget manager er onlinebaseret og gratis tilgængelig for alle. Det eneste det kræver er, at din virksomhed bruger e-conomic samt, at I registrerer jeres tid og eventuelle øvrige omkostninger i e-comics projektmodul. 

   

Link til gratis oprettelse og login. 

 

Har du brug for hjælp til e-conomics projektmodul?

- Eller til at komme igang med at anvende vores gratis app "Projektbudget manager" til e-conomics projektmodul, så kan du kontakte os her.