Sådan automatiserer vi jeres bogholderi

Når manuelle opgaver i jeres bogholderi skal automatiseres, så anvender vi først og fremmest den store mængde af standardsystemer på ERP markedet, som er udviklet specifikt til automatisering og forenkling af administrative delopgaver (salg, fakturering, lagerstyring, projektstyring, bogholderi, løn, rapportering etc.).

 

Herudover benytter vi os ofte af bogholderrobotter, som vores softwareteam udvikler specifikt til den aktuelle opgave i den enkelte virksomhed.

 

De rigtige løsninger er integreret med jeres regnskabssystem

De mange standardsystemer til automatisering af bogholderiopgaver, kan kobles sammen med jeres regnskabssystem. Tilsammen danner de et "ERP økosystem", hvor jeres regnskabssystem naturligvis fungerer, som det centrale system i midten af "ERP økosystemet". Systemerne kobles oftest sammen via standard plug-and-play integrationer systemerne imellem. 

 

Jeres regnskabssystem modtager bogføringsdata automatisk fra de andre systemer og kræver alt andet lige mindre manuel indtastning end før for, at kunne levere et færdigt bogført regnskab til jer. I de helt ekstreme tilfælde kræver et "ERP økosystem" slet ingen manuel indtastning for, at kunne levere et færdigt regnskab til jer - dog anbefaler vi altid, at der etableres kontrolprocedurer, som overvåges af "mennesker".

 

Bogholderrobotter designet til den specifikke opgave

Vi benytter i stigende grad også robotic process automation (RPA) teknologi til, at udvikle bogholderrobotter (skærmrobotter), som vi programmer til, at løse individuelle administrativeopgaver i en virksomhed. Skærmrobotter kan bedst sammenlignes med en makro i Excel, hvor du kan optage de handlinger du selv udfører og efterfølgende få makroen til automatisk, at gentage de handlinger du har udført manuelt, ved at afspille makroen. Opsætning og efterfølgende vedligeholdelse af skærmrobotter kan I teorien læres af alle, men i praksis kræver det, at du har grundlæggende programmeringskendskab og en rigtig god evne til, at sætte dig ind i og forstå forretningsprocesser.

 

Få afdækket hvordan I bedst automatiserer jeres bogholderi

Kunsten ligger I at gennemskue hvilke opgaver der kan automatiseres i jeres situation, udvælge de rigtige systemer og løsninger til netop jeres behov samt selvfølgelig, at få løsningerne sat korrekt op og få jer undervist i at bruge dem.

 

Vi har gennemgået denne proces sammen med mere end 500 mindre- og mellemstore danske virksomheder. Første step er altid, at forstå jeres situation og jeres processer, så vi sammen med jer kan lave en COST / BENEFIT vurdering af hvilke, bogholderiopgaver I kan opnå en gevinst ved at automatisere.

 

Der findes i teorien ikke nogen nedre grænse for, hvornår en delopgave i jeres bogholderi kan automatiseres. Ét par enkelte bilag / manuelle indtastningsopgaver om måneden kan være nok til at overveje muligheder for automatisering - det beror altid på en konkret vurdering af jeres behov og den værdi det vil give jer, at få dem dækket.

 

Standardsystemer til automatisk bogholderi

Herunder finder du en liste over systemer, som vi anbefaler og ofte anvender, når vi sammensætter et ERP økosystem med det formål, at automatisere og optimere den pågældende virksomheds administration mest muligt. Du kan også læse mere om automatisering i vores blog om automatisk bogføring her.

 

 

 

 

 

 

Få en snak om jeres behov