Sådan automatiserer vi jeres bogholderi

Når manuelle opgaver i jeres bogholderi skal automatiseres, så benytter vi først os fremmest af den store mængde standardsystemer på markedet, som er udviklet specifikt til dette formål.

 

Standardsystemerne til automatisering kobles sammen med jeres regnskabssystem og danner et samlet "ERP økosystem" med jeres regnskabssystem, som det centrale system i midten af "ERP økosystemet". Systemerne kobles oftest sammen via standard plug-and-play integrationer systemerne imellem. 

 

Jeres regnskabssystem modtager bogføringsdata automatisk fra de andre systemer og kræver alt andet lige mindre manuel indtastning end før for, at kunne levere et færdigt bogført regnskab til jer. I de helt ekstreme tilfælde kræver et "ERP økosystem" slet ingen manuel indtastning for, at kunne levere et færdigt regnskab til jer - dog anbefaler vi altid, at der etableres kontrolprocedurer, som overvåges af "mennesker".

 

Vi benytter i stigende grad også robotic process automation (RPA) teknologi til, at udvikle bogholderrobotter (skærmrobotter), som vi programmer til, at løse individuelle administrativeopgaver i en virksomhed. Skærmrobotter kan bedst sammenlignes med en makro i Excel, hvor du kan optage de handlinger du selv udfører og efterfølgende få makroen til automatisk, at gentage de handlinger du har udført manuelt, ved at afspille makroen. Opsætning og efterfølgende vedligeholdelse af skærmrobotter kan I teorien læres af alle, men i praksis kræver det, at du har grundlæggende programmeringskendskab og en rigtig god evne til, at sætte dig ind i og forstå forretningsprocesser.

 

Kunsten ligger I at gennemskue hvilke opgaver der kan automatiseres i jeres situation, udvælge de rigtige systemer og løsninger til netop jeres behov samt selvfølgelig, at få løsningerne sat korrekt op og få jer undervist i at bruge dem.

 

Vi har gennemgået denne proces sammen med mere end 500 mindre- og mellemstore danske virksomheder. Første step er altid, at forstå jeres situation og jeres processer, så vi sammen med jer kan lave en COST / BENEFIT vurdering af hvilke, bogholderiopgaver I kan opnå en gevinst ved at automatisere.

 

Der findes i teorien ikke nogen nedre grænse for, hvornår en delopgave i jeres bogholderi kan automatiseres. Ét par enkelte bilag / manuelle indtastningsopgaver om måneden kan være nok til at overveje muligheder for automatisering - det beror altid på en konkret vurdering af jeres behov og den værdi det vil give jer, at få dem dækket.

 

 

Få en snak om automatisering af jeres bogholderi